• Konference
    Lidé, zdravotnictví a právo

O konferenci

Konference „Lidé, zdravotnictví a právo“ se zaměřuje na právní aspekty ve zdravotnictví. Jejími pořadateli jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Masarykova univerzita v Brně. Konference vítá všechny zájemce o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti, tedy právníky, lékaře a další zdravotnické pracovníky, manažery, zaměstnance veřejné správy i studenty vysokých škol s právním či zdravotnickým zaměřením.

Hlavním cílem a smyslem setkání je otevřít diskusi odborníků z různých oblastí a výměna jejich zkušeností, názorů i vizí. Návštěvníci konference se mohou těšit na vysokou odbornou úroveň i příjemnou a inspirativní atmosféru.

Pořadatelé se vždy snaží zvolit právnická témata, která zdravotnictví aktuálně řeší. Je diskutována nová legislativa, současné problémy z pohledu soudních judikátů a samozřejmě problematika související s veřejným zdravotním pojištěním. Přednášejícími jsou právníci, kteří se zdravotnictví ve své praxi věnují. Svůj pohled však představují i zástupci zdravotníků nebo ekonomů.  

Konference zdravotnického práva se pod titulem „Lidé, zdravotnictví a právo“ pořádá už od roku 2011, od roku 2016 ve spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Masarykovy univerzity.