• Konference
    Lidé, zdravotnictví a právo

O konferenci

Konference zdravotnického práva je pod titulem „Lidé, zdravotnictví a právo“ pořádána od roku 2011, od roku 2016 ve spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Masarykovy univerzity v Brně.

Konference je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti. Vítáni jsou jak právníci, věnující se zdravotnictví, tak i lékaři a další zdravotničtí pracovníci, manažeři, zaměstnanci veřejné správy i studenti vysokých škol s právním a zdravotnickým zaměřením.

V rámci konference je pozornost vždy zaměřena na aktuální problémy právní regulace zdravotnictví. Přednášejícími jsou právníci, kteří se zdravotnictví ve své praxi věnují. Své místo mezi přednášejícími však mají i zástupci zdravotníků, nebo ekonomů.  

Ústředním posláním konference je setkání odborníků z různých oblastí a výměna jejich zkušeností, názorů i vizí. Kromě vysoké odborné úrovně konference nabízí i příjemnou a inspirativní atmosféru.