Konference 2019

Konference zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“ se konala ve dnech 12.-13. 9. 2019 v prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.


Čtvrtek 12. 9. 2019


9:00 Slavnostní zahájení

Za účasti zástupců vedení VZP ČR a MU.

9:30 První blok: Aktuální změny v legislativě a nejnovější judikatura

 • Aktuální a připravované změny právních předpisů v gesci ministerstva zdravotnictví
  JUDr. Radek Policar - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce ve světle připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění
  Mgr. Jan Zapletal - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ústavní přezkum veřejného zdravotního pojištění
  Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M. - PrF UPOL, soudce Městského soudu v Praze
 • Připravované legislativní změny z pohledu fungování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
  JUDr. Václav Janalík, MHA - RBP, zdravotní pojišťovna

11:00 Coffee break

11:30 Druhý blok: Úhrady a nároky pojištěnců, poskytovatelů a pojišťoven

 • Soudní přezkum rozhodnutí zdravotních pojišťoven
  doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - vedoucí katedry civilního práva procesního PrF MU
 • Rozhodovací činnost správních soudů v otázkách nároků pojištěnců
  JUDr. Lukáš Prudil, Ph.D. - advokát
 • Compensatio lucri cum damno a regresní nároky pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění při ublížení na zdraví
  JUDr. Ivo Smrž, Ph.D. - Akademie věd ČR
 • Zdravotnická dokumentace v prostředí veřejného zdravotního pojištění
  JUDr. Jaroslav Blatný - vedoucí Oddělení právních služeb, Ústředí VZP ČR

13:00 Oběd

14:00 Třetí blok: Otázky úhrad za zdravotní péči poskytnutou cizincům

 • Hrazené služby související s transplantacemi
  Mgr. Petra Vopatová - Oddělení právních služeb, Ústředí VZP ČR
  Mgr. Marie Kuříková – vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk, IKEM
 • Nároky poskytovatele za péči poskytnutou cizincům
  Mgr. Petr Kyzlink
 • Tlumočení a překládání ve zdravotnictví - povinnost, nebo vstřícnost?
  doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva PrF MU

15:30 Coffee break

19:00 Společenský večer – Restaurace BarokoPátek 13. 9. 2019


9:00 Ranní blok: Elektronizace zdravotnictví

 • Elektronizace zdravotnictví a Národní zdravotnický informační systém v kontextu aktuálních legislativních změn.
  Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová - ÚZIS ČR
 • Nový národní zdravotnický informační systém a politika uvolňování dat
  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - ředitel ÚZIS ČR
 • eID - potenciál využití nástrojů elektronické identifikace v českém zdravotnictví
  doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - vedoucí Ústavu práva a technologií, PrF MU
 • Svobodný přístup k informacím a data veřejného sektoru ve zdravotnictví
  Mgr. Michal Koščík, Ph.D. - vedoucí Právního oddělení, LF MU

10:30 Coffee break

 • Nutné kroky k úspěšné implementaci DRG v ČR
  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - LF MU, ředitel ÚZIS ČR
 • Nový systém CZ-DRG a jeho připravenost pro implementaci
  RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. - LF MU, ÚZIS ČR
 • Strategie v oblasti úhrad hrazených služeb
  Ing. David Šmehlík, MHA - náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

12:30 Konec konference

Změna programu vyhrazena

Účastnický poplatek: 2 900 Kč (student 900 Kč)
Více o konferenci naleznete na www.vzpkonference.cz,
kontaktní osoba Ing. Renata Bělošková, renata.beloskova@vzp.cz, +420 774 878 094