Konference 2020

ČTVRTEK, 3. ZÁŘÍ 2020

Místo: Aula univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno


8:00 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:15 Zahájení konference

9:15 – 10:45 Současné výzvy a zdravotnická legislativa

 • Aktuální výzvy a veřejné zdravotní pojištění
  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
 • Nové a připravované předpisy ve zdravotnictví
  JUDr. Radek Policar, náměstek MZČR
 • Poznámky k právní úpravě předepisování léčivých přípravků
  Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, advokát, právní poradce ČLnK

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Nároky v prostředí veřejného zdravotního pojištění

 • Soukromoprávní spory v oblasti veřejného zdravotního pojištění
  Mgr. Kateřina Janitorová Sixtová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3
 • §16 z pohledu správního soudnictví
  JUDr. Ing. Filip Dientstbier, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu
 • Nároky z veřejného zdravotního pojištění z pohledu revizního lékařství
  MUDr. Romana Švejdová, Úsek zdravotní péče Ústředí VZP ČR
  MUDr. Adrian Barnáš, Úsek zdravotní péče Ústředí VZP ČR

12:30 – 13:30 Přestávka

13:30 – 15:00 Reflexe právních problémů vyvolaných pandemií COVID-19

 • Karantény a izolace ve velkých počtech jako zkouška právního státu
  doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • Alokace zdrojů a sil na případu pandemie covid-19
  doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Akademie věd ČR
 • Odpovědnost vedoucího lékaře za bezpečnost pacientů
  Mgr. Vladislava Křivová, LL.M, advokátka

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15-16:45 Reflexe právních problémů vyvolaných pandemií COVID-19

 • Koronavirus a zákonná práva a povinnosti pacienta
  JUDr. Alena Tobiášová, advokátka
 • Pracovní povinnost v době pandemie
  Mgr. Michal Koščík, Ph.D., přednosta Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU
 • Legislativní výzvy plynoucí z kauzy COVID očima poučeného laika
  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS

16:45 – 17:00 Křest komentáře k zákonu o veřejném zdravotním pojištění a závěr konference


V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Ing. Renatu Běloškovou na tel.: 774 878 094 nebo na e-mail.: renata.beloskova@vzp.cz.

Registrace na konferenci je možná v on-line přihlášce.