Konference 2021

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na konferenci zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“, jejíž XI. ročník se uskuteční ve dnech 9. a 10. září 2021 v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno – Bohunice. Na programu letošního ročníku jsou legislativní změny v oblasti veřejného financování zdravotních služeb, aktuální otázky odpovědnosti, ochrana veřejného zdraví a téma Evropské zdravotní unie. Podrobnější informace o programu a přednášejících zde budou průběžně upřesňovány.

Letošní ročník konference je zdarma, bez úhrady registračních poplatků. Zaregistrovat se můžete prostřednictvím přihlášky zveřejněné na těchto stránkách.

Kapacita může být z hygienických důvodů dodatečně omezena.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními žádáme všechny účastníky, aby si podle aktuálně platných podmínek (bod 12. a 16.) účasti na akcích konaných ve vnitřních prostorách, připravili před vstupem do konferenčních prostor potvrzení o ukončeném očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu, a to buď v mobilní aplikaci nebo v listinné podobě.

ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ 2021

od 8.15 Registrace přihlášených účastníků


9.30–10.00 Zahájení konference a úvodní slovo zástupců organizátorů


10.00–12.00

Současné výzvy a připravovaná legislativa

 • JUDr. Radek Policar (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  • Nové a připravované předpisy ve zdravotnictví
 • Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (advokát, právní poradce ČLnK)
  • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v oblasti úhrad léčivých přípravků
 • JUDr. Jaroslav Blatný (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)
  • Rozhodování o návrzích pojištěnců po novele zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • JUDr. Alena Tobiášová (advokát; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita) a Ing. Pavel Melichárek (DEBRA ČR)
  • Role pacientských organizací v organizaci zdravotní péče před a po novele zákona
   o veřejném zdravotním pojištění

12.00–13.15 Obědová přestávka


13.15–14.45

Aktuální otázky odpovědnosti

 • JUDr. David Vláčil (Nejvyšší soud ČR)
  • Aktuální otázky odpovědnosti státu za výkon veřejné moci související s vydáváním opatření na ochranu veřejného zdraví a s rozhodováním zdravotních pojišťoven
   o mimořádné úhradě podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.
 • MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (Lékařská Fakulta, Masarykova univerzita)
  • Znalecká činnost ve zdravotnictví v roce 2021
 • doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (advokát, Právnická fakulta, Univerzita Karlova)

14.45–15.00 Přestávka


15.00–16.00

Aktuální otázky odpovědnosti a ochrana veřejného zdraví

 • Mgr. Běla Vaverková a Mgr. Petra Dostálová (Kancelář veřejného ochránce práv)
  • Problematické aspekty činnosti nezávislých odborníků při vyřizování stížností
 • Mgr. Michal Koščík, Ph.D. (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita)
  • Limity zákona o ochraně veřejného zdraví – praktické zkušenosti

16.00 Ukončení prvního dne konference


PÁTEK 10. ZÁŘÍ 2021

9.00–10.30

Aktuální otázky odpovědnosti a ochrana veřejného zdraví

 • JUDr. Petr Vojtek (Nejvyšší soud ČR)
  • Právní vztahy u vadné péče o zdraví
 • Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)
  • Mimořádná opatření s obecným účinkem v pandemii
 • Mgr. Petra Havlíková a Adéla Sýkorová (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)
  • Přítomnost rodičů u hospitalizovaných dětí

10.30–11.00 Přestávka


11.00–12.30

Evropská zdravotní unie

 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)
  • Spolupráce v přeshraničních zdravotních hrozbách
 • JUDr. Jan Malíř, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva Akademie věd ČR)
  • Evropská zdravotní unie jako posilování evropské integrace ve zdravotnictví
 • JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
  • Regulace mobility v Evropské unii

12.30 Ukončení konference

On-line přihláška