Konference 2022

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“, jejíž XII. ročník se uskuteční ve dnech 8. a 9. září 2022 v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno-Bohunice. Podrobnější informace o programu a přednášejících budeme průběžně zveřejňovat.

Letošní ročník konference je zpoplatněn částkou 3.500 Kč. Pro studenty, kteří se nebudou chtít zúčastnit společenského večera, je účast na konferenci bez úhrady registračních poplatků.


PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 8. 9. 2022


8:30 – 9:15

Registrace, občerstvení

9:15 – 9:30

Úvodní slovo

9:30 – 11:45

1. blok: Legislativa v oblasti zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění – návrhy nové legislativy i zkušenosti s legislativou aktuální

 • Nová a připravovaná legislativa v oblasti zdravotnictví
  JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Dopady nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 49/18
  Mgr. Michal Koščík, Ph.D., přednosta Ústavu veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 • Zkušenosti ze zdravotně sociálního pomezí
  prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno a proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj Lékařské fakulty MU
 • Poskytování a úhrada off-label léčivých přípravků
  JUDr. Jaroslav Blatný, vedoucí Oddělení právních služeb, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Společenská očekávání, ekonomická realita a praktické problémy u mimořádné úhrady jinak nehrazených zdravotních služeb
  MUDr. Adrian Barnáš, vedoucí Oddělení kontrolní a metodické podpory pro léčivé přípravky, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

11:45 – 12:45

Polední přestávka, občerstvení

12:45 – 14:45

2. blok: Praktické otázky v právních vztazích ve zdravotnictví I.

 • Judikatura v oblasti odškodnění nemajetkové újmy
  JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu
 • Práva dětského pacienta - kasuistiky z praxe
  Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D., zástupkyně přednosty kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Lékařské fakulty MU a FN Brno
 • Ukončení kurativní péče o dospělého i dětského pacienta
  JUDr. Tomáš Holčapek Ph.D., soudce Obvodního soudu pro Prahu 8, odborný asistent Katedry občanského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova
 • Důkazní břemeno v medicínských sporech
  JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D., Právnická fakulta, Masarykova univerzita

14:45 – 15:00

Odpolední přestávka, občerstvení

15:00 – 16:30

3. blok: Praktické otázky v právních vztazích ve zdravotnictví II.

 • Úhrada zdravotních služeb
  JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu
 • Patentová ochrana ve farmaceutickém průmyslu
  JUDr. Mgr. Petr Košík Ph.D., soudce Obvodního soudu pro Prahu 8, aktuálně přidělený k Městskému soudu v Praze, pověřený předseda specializovaného senátu zabývající se problematikou průmyslových práv
 • Přijetí do péče, registrace a ukončení péče
  Mgr. Jiří Slavík, advokát, Česká stomatologická komora

16:30

Ukončení prvního dne konference


Pátek 9. 9. 2022


9:30 – 13:00

4. blok: Elektronizace zdravotnictví

 • Elektronizace zdravotnictví ve světle připravovaného nařízení o Evropském datovém prostoru
  doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
 • Elektronizace zdravotnictví a její dopady do každodenní praxe
  Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, ÚZIS
 • Elektronizace v prostředí zdravotnické záchranné služby
  Ing. Mgr. Filip Zajíček, vedoucí právního oddělení Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

11:00 - 11:30

Přestávka, občerstvení

11:30 - 13:00

 • Soukromoprávní aspekty telemedicíny
  Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva Akademie věd ČR
 • Standardní a nadstandardní péče – záměry vlády v oblasti úhradové politiky
  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví

13:00

Ukončení konference


Program konference ke stažení (dokument PDF)