Konference 2023

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“, jejíž XIII. ročník se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2023 v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno-Bohunice. Letošní ročník konference bude zpoplatněn částkou 3 500 Kč. Pro studenty prezenční formy studia, kteří se nebudou chtít zúčastnit společenského večera, bude účast na konferenci bez úhrady registračních poplatků.

Na konferenci je možné se přihlásit pomocí on-line přihlášky.


PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 14. září 2023


8:30 – 9:15

Registrace, občerstvení

9:15 – 9:30

Úvodní slovo

9:30 – 11:45

1. blok: Aktuální změny v legislativě; poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnická zařízení a ve zdravotně sociálním pomezí

 • Připravovaná zdravotnická legislativa
  JUDr. Radek Policar, vrchní ředitel sekce pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Novela zákona o léčivech jako řešení příčin nedostatku některých přípravků
  Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, advokát, právní poradce České lékárnické komory
 • Právní problematika alternativní terapie
  prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
 • Oprávnění k poskytování péče u porodní asistence a domácích porodů
  JUDr. Radek Policar, vrchní ředitel sekce pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR

11:45 – 12:45

Polední přestávka, občerstvení

12:45 – 14:45

2. blok: Soukromoprávní rozměr zdravotnictví

 • Teorie ztráty šance
  JUDr. Ivo Smrž, Ph.D., odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR
 • Aktuální judikatura k nemajetkové újmě na zdraví
  JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
 • Metodika odškodňování nemajetkové újmy ve světle nálezů Ústavního soudu
  doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
 • Tři roky náhrady újmy způsobené povinným očkováním
  Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

14:45 – 15:00

Odpolední přestávka, občerstvení

15:00 – 16:30

3. blok: Dostupnost zdravotní péče

 • Vliv veřejného zdravotního pojištění na plnění ze smlouvy o péči o zdraví
  doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva Akademie věd ČR
 • Právo na zdravotní péči jako základní sociální právo
  prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova
 • Přeshraniční řešení nedostupnosti péče v ČR
  PhDr. Mgr. Adam Ander, MHA, vedoucí Oddělení správy zdravotních pojišťoven a mezinárodní koordinace, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Právní aspekty paliativní péče
  JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D., advokátka

16:30

Ukončení prvního dne konference


Společenský večer pro registrované účastníky konference se koná 14.9.2023 od 19:00 hod v restauraci Baroko, Orlí 17, Brno - střed.


Pátek 15. září 2023


9:30 – 10:30

3. blok: Dostupnost zdravotní péče (pokračování)

 • Dostupnost primární zdravotní péče
  Mgr. Filip Vrbík, Oddělení metodiky a analytické podpory smluvní politiky, VZP ČR
 • Zajištění dostupnosti léčiv v ČR a Evropě
  JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., MHA, advokátka
 • Právní odpovědnost v době demografické a technologické revoluce: může telemedicína zlepšit dostupnost zdravotní péče a za jakou cenu?
  JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D., Katedra občanského práva a Katedra zdravotnického práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 12:00

 • Poskytování zdravotních služeb v sociálních službách
  Mgr. Vladislava Křivová, LL.M., advokát
 • Nepřímá diskriminace pacientů s chronickými nemocemi
  Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., přednosta Ústavu veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

12:00

Ukončení konference