Konference 2024

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“, jejíž XIV. ročník se uskuteční ve dnech 12. a 13. září 2024 v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno-Bohunice. 

Programová témata

  • Novinky v legislativě
  • Aktuální zdravotnická judikatura
  • Postavení dětského pacienta
  • Efektivita zdravotnictví
  • Rizika při převodech praxí
  • a mnohá další

Konferenční příspěvky přednesou zástupci justice, advokacie, akademické obce, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších. Aktuální informace o programu a přednášejících budeme průběžně zveřejňovat.

Letošní ročník konference bude zpoplatněn částkou 3 500 Kč. Pro studenty prezenční formy studia, kteří se nebudou chtít zúčastnit společenského večera, bude účast na konferenci bez úhrady registračních poplatků.

Na konferenci je možné se přihlásit pomocí on-line přihlášky.

* změna programu vyhrazena