Konference 2024

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“, jejíž XIV. ročník se uskuteční ve dnech 12. a 13. září 2024 v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno-Bohunice. 

Registrace přihlášených účastníků 12. 9. 2024 od 8:30 hod.

PROGRAM

ČTVRTEK 12.9.2024 9:00 – 16:00

Aktuální vývoj ve zdravotnické legislativě a judikatuře

Připravovaná zdravotnická legislativa
JUDr. Radek Policar, vrchní ředitel sekce pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví (Metodika k výkladu § 2958 OZ) 
JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Přehled nové a připravované legislativy EU
Prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Práva dětských a zranitelných pacientů

Dostupnost primární zdravotní péče pro děti
Mgr. Filip Vrbík, Úsek zdravotní péče Ústředí VZP ČR

Postavení dětského pacienta v lůžkové péči
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D., FN Brno, Lékařská fakulta MU

Právní a etický rozměr dětské paliativní péče
JUDr. Adam Doležal

Léčivé přípravky v pediatrii
MUDr. Adrian Barnáš, Úsek zdravotní péče Ústředí VZP ČR

Náhradní mateřství jako nový (svébytný) institut v českém právu
JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta MU

Práva dětských pacientů
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Dostupnost gynekologické péče pro pacienty s genderovou dysforií – současná úskalí a výzvy budoucnosti
MUDr. Lucie Hloušková, FN Brno, vedoucí lékařka gynekologické ambulance pro transgendery, Sexuologické oddělení

Dopad nálezu Ústavního soudu ke změně pohlaví (Pl. ÚS 52/23) do českého zdravotnictví
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita


PÁTEK 13.9.2024 9:00 – 12:30

Převody lékařských praxí

Převod ordinace – možné způsoby prodeje a koupě lékařské praxe
Mgr. Tomáš Kintr, LL.M., advokát

Prodej obchodního podílu v obchodní společnosti – potenciální rizika při převodech lékařských praxí
Mgr. Tomáš Lehovec, soudce Městského soudu v Praze

Právní a společenský rozměr spoluúčasti pacienta v hrazené péči

Spoluúčast pojištěnců na úhradách zdravotní péče
JUDr. Jaroslav Blatný, Právní úsek Ústředí VZP ČR

Dopady spoluúčasti pacienta na efektivitu zdravotnictví
Jakub Hlávka, Ph.D., M.A., vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace 

Sponzorství, Nadace, Crowdfunding a občanská společnost jako forma ko-financování zdravotní péče, Právní a etické otazníky
Mgr. Michal Koščík, Ph.D., proděkan LF MU  pro personální záležitosti, vnitřní organizaci a legislativu

Informace o programu budeme průběžně aktualizovat.* 

Letošní ročník konference je zpoplatněn částkou 3 500 Kč. Pro studenty prezenční formy studia, kteří se nebudou chtít zúčastnit společenského večera, bude účast na konferenci bez úhrady registračních poplatků.

Na konferenci je možné se přihlásit pomocí on-line přihlášky.

* změna programu vyhrazena