Předchozí ročníky

Ročník 2022

 

Ročník 2021

 

Ročník 2020

 

Ročník 2019

 

Ročník 2018

 

Ročník 2017

 

Ročník 2016

 

Ročník 2015

 

Ročník 2014

IV. ročník konference jsme se opět snažili naplnit přednáškami na aktuální témata. Zvolili jsme proto témata tradiční, týkající se otázek odpovědnosti i s mluvního závazkového práva, ale i méně obvyklá, jakými byla problematika právních nástrojů řízení nákladů ve zdravotnictví, nebo téma, které na předchozí zmíněné do jisté míry navazuje, a to zamyšlení nad judikaturou Ústavního soudu ve věcech zdravotnictví. Stranou jsme neponechali ani přednášky, pronesené zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Centra mezistátních úhrad, které byly na programu druhého dne konference.

 

Ročník 2013

Již třetí ročník konference měl na programu opět řadu oblastí. Patřila mezi ně např. problematika nového občanského zákoníku, oblast právní regulace personálního vybavení, stále diskutovanější HTA a dotkli jsme se také možných legislativních změn ve zdravotnictví.

V první části konference jsme se zaměřili na ochranu osobnosti ve zdravotnictví a systém péče o duševně nemocné pohledem fakultní nemocnice.

Další druhou část vyplnila problematika nového občanského zákoníku a smluvní závazkové právo dle již zmiňovaného nového občanského zákoníku.

Poslední část byla věnována velmi aktuální oblasti HTA ( Health Technology Assessment) a domácím porodům.

 

Ročník 2012

Druhý ročník konference zdravotnického práva se věnoval tématu reflexe reformy zdravotnictví. V prvním bloku byla pozornost zaměřena na prostředky právní ochrany poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb. Přednášející se zabývali problematikou ochrany osobnosti a dobré pověsti poskytovatele, přínosným bodem tohoto bloku byla i tematika vzájemných vztahů práv poskytovatelů a pacientů a účastníci si měli možnost si vyslechnout přednášku o ochraně hospodářské soutěže ve zdravotnictví.

Druhý blok byl zaměřen na reformní změny ve zdravotnictví , a to jak na ty, které již v účinnost vstoupily, tak na změny teprve očekávané. Byly zde předneseny i příspěvky  zabývající se ekonomickými a medicínsko-filozofickými dopady reformních změn.

Poslední třetí blok uzavřelo téma, jehož předmětem byly úhrady zdravotních služeb.

 

Ročník 2011

Hlavním tématem úvodního ročníku konference „ Lidé, zdravotnictví a právo“ bylo očekávání reformy zdravotnictví.

První blok konference se zabýval poskytováním zdravotní péče a proběhla zde i panelová diskuse vztahující se k tomuto ožehavému tématu.

V druhém bloku jsme se zaměřili na odpovědnost zdravotnických zařízení za poskytování zdravotní péče, kde také proběhla panelová diskuse. Panelové diskuse v rámci konference přinesly odpovědi na řadu dotazů ze strany účastníků.

Konference byla zakončena přednáškou na téma právní odpovědnost v soustavě smluvního veřejného financování zdravotní péče.